چادرانه

​‌ وقتے دست هایت را ،

نذر مرتب ڪردن چادرت مے ڪنے … وقتے چشم هایت را بر حرام مے بندے … وقتے با آهنگ نجابت و وقار … از جادہ تلخ گناہ 

پیروزمندانہ میگذرے … وقتے پاڪے وجودت را … از نگاہ هاے چرڪین مے پوشانے !

آنگاہ ; پیشڪش توست بلنداے آسمان🌸

ڪہ چادرت آسمان است🌼

و خودت ماہ🌺🍃

آخرین جمعه سال

​آخرین جمعه سال است کجایی آقا؟
آسمان غرق خیال است کجایی آقا؟
💠اللهم عجل لولیک الفرج💠

چادرانه

​عشق تو ضرب المثل🙊

حب تو خیر العمل🙄

دل ربودے از ازل😶

من بہ مشڪے بودنت🙃

ارث زهرا بودنت میبالم😌
#حجاب _زهرایے

چادرانه

​وعشق…

همان عھدی بود🕊

که چادرم با خدا بست🍃

و تو…

ریحان خدایی

 #حجاب‌زهرایی 


شهیدانه

​خنده هاشان

خاڪی بــود

گریه هاشان 

آسمـــــانے

بےریا و #خاڪے

ڪہ باشـــــی ،

آسمــــــــانےها 

خـاطرخواهت مےشونـد 
#شهید_صادق_عدالت_اکبری

چادرانه

​درمیان کوچه ها که قدم میزنی🍃

چادرت عاشقانه میگوید🕊

به سان آیه میماند که تفسیر میطلبد📿

این آیهٔ چادر را باید خردمندانه درک کرد🌾
زیباترین آیت خدا،چادرم را عاشقم💞

منبع:کانال حجاب زهرایی